Hipoterapia

Hipoterapia to forma terapii, która wykorzystuje interakcję z koniem w celu osiągnięcia korzyści zdrowotnych i terapeutycznych. Polega na wykorzystaniu naturalnych ruchów konia w celu stymulacji fizycznej, emocjonalnej i psychologicznej pacjenta. Działanie konia, takie jak rytmiczne chodzenie czy ciepło ciała, może mieć pozytywny wpływ na równowagę, koordynację, siłę mięśniową, umiejętności społeczne i emocjonalne pacjenta. Hipoterapia może być stosowana w przypadku różnych schorzeń i zaburzeń, takich jak zaburzenia neuromotoryczne, zaburzenia sensoryczne, zaburzenia emocjonalne i wiele innych.

Formy hipoterapii

  • Jedną z form hipoterapii oferowanych przez Zagrodę Mustang jest terapia kontaktem z koniem. Ta forma terapii skupia się na nawiązywaniu więzi pomiędzy pacjentem a koniem, co może prowadzić do poprawy relacji środowiskowych i interpersonalnych.
  • Kolejnym rodzajem hipoterapii, którą oferujemy, jest fizjoterapia na koniu. Polega ona na wykorzystaniu naturalnych ruchów konia, takich jak chód, do poprawy możliwości ruchowych pacjenta. Ta forma terapii ma na celu wzmacnianie mięśni, poprawę równowagi i koordynacji oraz zwiększenie zakresu ruchu.
  • W naszej ofercie znajduje się również psychopedagogiczna jazda konna z elementami woltyżerki. Ta forma terapii łączy elementy jeździectwa, pedagogiki i psychologii w celu poprawy sprawności emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej i poznawczej pacjenta. Poprzez różnorodne działania i zadania, pomagamy pacjentom rozwijać się na wielu płaszczyznach.

Każda forma hipoterapii oferowana przez Zagrodę Mustang jest prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy dostosowują program terapeutyczny do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta. Współpraca z naszymi przyjaznymi i wykwalifikowanymi końmi może przynieść wiele korzyści i przyspieszyć proces rehabilitacji i rozwoju pacjenta.

Dla kogo?

Hipoterapia, oferowana przez Zagrodę Mustang, nadaje się zarówno dla pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych. Jest zalecana dla szerokiego spektrum osób, w tym:


– Osób z chorobami neurologicznymi, takimi jak upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia rozwoju oraz problemy psychiczne.
– Osób z chorobami ortopedycznymi, w tym wady postawy ciała, wady rozwojowe kończyn czy skoliozą.
– Osób z zespołami genetycznymi, na przykład chorobą Downa.
– Osób z nadpobudliwością psychoruchową.
– Osób z różnymi zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i społecznymi.
– Osób z chorobami narządu ruchu.
– Osób z zespołem stresu pourazowego.
– Osób z uzależnieniami i patologiami społecznymi.
– Osób z stwardnieniem rozsianym.

Korzyści i działanie hipoterapii

Hipoterapia oddziałuje na cztery sfery: emocjonalno-motywacyjną, fizyczną, społeczną oraz poznawczą, przynosząc wiele korzyści. Dzięki hipoterapii, dzieci i osoby korzystające z terapii:

 

1. Sfery emocjonalno-motywacyjnej:
– Uczą się swoich możliwości i ograniczeń.
– Nabywają umiejętności współpracy, interakcji z innymi i komunikacji ze światem zewnętrznym.
– Tworzą więzi społeczne.
– Rozwijają zdolność koncentracji uwagi.
– Wzmacniają odbiór wrażeń zmysłowych.
– Rozwijają otwartość, bezinteresowność i umiejętność opieki nad innymi.
– Odkrywają nowe możliwości ruchowe i sposoby spędzania czasu wolnego.
– Doceniają wysiłek, który przynosi efekty.

 

2. Sfery społecznej:
– Zwiększa się możliwość skupienia uwagi.
– Zwiększa się poczucie własnej wartości.
– Zmniejszają się zaburzenia emocjonalne.
– Osłabiają się reakcje nerwicowe.
– Kształtuje się pozytywne relacje społeczne.
– Wzmacnia poczucie własnej odrębności i rozwija samodzielność.

 

3. Sfery fizycznej:
– Podnosi się sprawność fizyczna i wydolność organizmu.
– Normalizuje się napięcie mięśniowe poprzez wzmacnianie i pobudzanie mięśni.
– Uczy się schematu własnego ciała i jego kontroli.
– Nauka właściwego wzorca chodzenia.
– Doskonali się koordynacja i motoryka, poprawiając równowagę i poczucie rytmu.
– Ulepsza się orientacja przestrzenna.
– Pobudza się i wyrównuje czucie powierzchowne oraz głębokie.

 

Hipoterapia także pomaga w przywracaniu symetrii mięśni tułowia, wzmacnia mięśnie obręczy biodrowej oraz innych części ciała. Jest skuteczną formą terapii, która przynosi pozytywne efekty zarówno w sferze emocjonalnej, fizycznej, społecznej, jak i poznawczej.

Scroll to Top