Lekcje Żywej Historii

Nasza Zagroda od kilku lat współpracuje z grupą rekonstrukcyjną: Drużyna Rodu Horodna, odtwarzającą X, XI wiek.W ramach zajęć dzieci mają możliwość poznać wczesnośredniowieczne obyczaje, przymierzyć stroje (kolczuga, hełm i wiele innych), zobaczyć średniowieczne rzemiosło czy sposoby walki wojów.

Zajęcia możliwe do zorganizowania przy minimum 50 osobowej grupie.

Komentowanie jest wyłączone